Blog

Jugaad – pomysłowość i improwizacja w kryzysie

Jugaad w języku hindi oznacza wprowadzanie sprytnych, szybkich i pomysłowych rozwiązań (podobnie jak w przypadku improwizacji) w obliczu niepowodzeń. Społeczeństwo hinduskie, pomimo niedoli nauczyło się odnajdywać możliwości zmian na lepsze w zastanej rzeczywistości. Tak właśnie narodził się trend, którego dewizą jest: „zrobić coś z niczego”.

Taktyka jugaadu jest oparta na 6 zasadach:

  1. Szukaj możliwości w przeciwnościach losu.
  2. Zyskuj dużo małym nakładem pracy i środków.
  3. Myśl i działaj elastycznie.
  4. Zachowaj umiar i prostotę.
  5. Nie odrzucaj potrzeb „marginesu społeczeństwa”.
  6. Podążaj za głosem serca.

Zwolennicy jugaadu skupiają się na wykorzystaniu posiadanych “tu i teraz”, własnych zasobach. Dzięki temu taktyka ta doskonale sprawdza się w obliczu wszelkich niedoborów i gwałtownych zmian oraz uwzględnia potrzeby wcześniej marginalizowanych klientów, a także różnorodność potrzeb konsumentów. Podobnie jak idea frugal innovation, o której pisaliśmy wczoraj, stara się sprostać potrzebom w najprostszy z możliwych sposobów. Innowatorzy jugaad, w krajach rozwijających się, współpracują z lokalnymi jak i państwowymi przedstawicielami rządu w celu ułatwienia i poprawienia jakości opieki zdrowotnej, edukacji czy usług finansowych.

Krótka historia jugaadu

„Ojcem” jugaadu jest Mansukh Prajapati – hindus, ceniony wynalazca, który nigdy nie ukończył liceum. Wpadł on na pomysł stworzenia glinianej „lodówki”, która jest w stanie przetrzymywać żywność w chłodzie, bez wykorzystania energii elektrycznej, nawet w najcieplejszym klimacie. Prototyp lodówki nazwanej Mitticool, wstępnie sprzedawany przez Prajapatiego mieszkańcom jego wioski za 50 dolarów, stał się hitem w Indiach, jak i później na całym świecie. Produkt wynaleziony na skutek trzęsienia ziemi, a więc nieoczekiwanej, trudnej sytuacji stał się lekarstwem na doświadczane w tamtym momencie problemy i przeciwności.

O jugaadzie nie możemy myśleć w kategorii narzędzia, czy zintegrowanej metodologii. Jest to sposób w który zaradne i kreatywne osoby, intuicyjne dążą do poprawy jakości życia.

Jugaad w kulturze zachodniej

Filozofia jugaadu znacznie różni się od zachodniego podejścia, które z założenia jest wysoce ustrukturyzowane typu top-down oraz posiada następujące cechy: wysoki budżet, ścisła kontrola wiedzy i procesu komercjalizacji. Idea jugaadu podąża natomiast za hasłem „more with less”, a także stawiając sobie zadanie stworzenia produktów szybciej, lepiej i co ważniejsze: taniej. Zachodnie firmy mają tendencje do tworzenia perfekcyjnych, niezwykle trwałych, wiele razy przetestowanych produktów. Idea jugaadu skupia się na podstawowych wymogach konsumenta, biorąc pod uwagę również jego mentalność.

Autorzy książki „Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth” (Navi Radjou, Jaideep Prabhu, Simone Ahuja) podkreślają korzyści wynikające z wdrażania jugaadu, oraz wymieniają szereg czynników, które nie sprzyjają obecnie zachodniemu podejściu do innowacji. Są to między innymi: zmniejszenie dostępności zasobów, narastająca różnorodność, wzrost połączeń i powiązań, wyższe tempo zachodzących zmian i postępująca globalizacja.

Na szczęście kraje rozwinięte zaczynają czerpać coraz więcej z jugaadu w poszukiwaniu unikalności i nowych możliwości. Nikt nie zakłada odrzucenia tradycyjnych struktur i procesów w toku tworzenia innowacji. Warto jednak myśleć otwarcie, uzupełniając je – czerpać z reguł jugaadu, mając na uwadze szybko ewoluujące środowisko biznesowe. Elastyczność, pomysłowość, kreatywne wykorzystanie ograniczonych zasobów – te zasady możemy wykorzystywać nie tylko w biznesie, a również w nauce przy planowaniu prac B+R czy po prostu w codziennym życiu.