Bridge Alfa

BRIdge Alfa to program prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Celem Funduszu w ramach programu BRIdge Alfa jest realizacja inwestycji w projekty z obszaru szeroko pojętych technologii poprawiających jakość życia (LQT), definiowanych jako zbiór rozwiązań technologicznych pochodzących z różnych obszarów przemysłu i nauki, których zastosowanie realnie wpływa na poprawę jakości życia, szczególnie w kontekście starzejących się społeczeństw i rosnącej potrzeby zachowania wysokiego poziomu życia.
Fundusz posiada kapitalizację 30 mln zł. Składa się na to wkład inwestorów prywatnych stanowiący 6 mln zł, a także wkład Unii Europejskiej stanowiący 24 mln zł. Celem Funduszu jest dokonanie ponad 10 inwestycji w Projekty B+R spełniające wymagania polityki inwestycyjnej.
Informacje kontaktowe: 

LQT SP. Z O.O. FUND II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ASI
REGON: 364292940, NIP: 5842749244 KRS: 0000678919

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk