Author: Marcin Popiel

Marcin Kowalik od ubiegłego tygodnia aktywnie wspiera Interizon w gronie fundatorów i członka zarządu. Fundacja będzie zarządzała Pomorskim Klastrem ICT (INTERIZON), który skupia przede wszystkim szereg organizacji naukowo-badawczych oraz instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą branżą IT. Więcej o INTERIZON dowiecie się pod adresem www.interizon.pl.